Danışmanlık ve Destek Hizmetleri

 »Mevzuat bilgilendirme ve değerlendirme.
» Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarası belirleme.
» Vergi ve diğer masrafların hesaplanması.
» Serbest Bölge kuruluş ve ruhsat hizmetleri.
» Antrepo kuruluş hizmetleri.
» Geçici ithal ve kota işlemleri.
» Yatırım teşvik belgesi ve taahhüt kapama işlemleri.
» Transit ticaret işlemleri.
» Ata Karnesi işlemleri.
» Sigorta işlemleri. (Emtia, naklite, DASK, kasko proje işleri sigortaları)
» Geçici ithalat – ihracat.
» Tamir çıkışı ve dönüşü işlemleri.
» Kurye hizmetleri.
» Arşivleme hizmetleri.