İhracat İşlemleri

» İhraç ürünlerinin fizibilite çalışması ve GTİP tespiti.
» Fatura ve çek listelerinin düzenlenmesi.
» ATR, EUR, menşe, sağlık sertifikası, kontrol belgelerinin düzenleme ve onay işlemleri.
» Gerekli ön izinlerin alınması.
» Hariçte işleme rejimi uygulamalarının yaptırılması.
» İhracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması.
» Geçici ihracat işlemleri ve sürelerinin takibi.
» Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması.
» Gerekli evrakların tanzim edilerek bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması.
» KDV nüshalarının takip işlemlerinin yapılması.