İthalat İşlemleri

» İthal ürünün (eşyaların) fizibilite çalışması ve FTİP tespiti.
» Eşyaların gümrüğe gelişlerinin takibi.
» Özet beyan ordino alımı.
» Orijinal tasdikli belgelerin tasnifi ve operasyon teslimi.
» Banka transfer dekontunun alınması.
» Gümrük kabul ve tescil işlemi ve eşyanın muayenesinin yapılması.
» Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi.
» Dahilde işleme izin belgesi.
» Bedelsiz ithalat işlemleri.
» Geçici kabul işlemleri.